• ارتباط مستقیم کارشناس
  • 09133056036

هیدروگرافیک

طراحیساخت دستگاههای هیدروگرافیک درسه مدلH-S (مخازن استینلس استیل304) (مخازن گالوانیزه) (مخازنپلی اتیلن) بامشخصات زیر:

'سیستم فیلتراسیون مخزنی باقابلیت تعویض سریع واسان موادداخل مخزن

قابلیت نصب المنت های ثابت ومتحرک طبق سفارش

قابلیت نصب سیستم شستشوی قطعات داخل مخزن طبق سفارش

سیستم تمیزکاری سطح اب باقابلیت تنظیم فشارنازل های واترجت

سیستم هدایت قطعات داخل مخزن به صورت پنوماتیکی باقابلیت تنظیم فواصل وزوایای گریپرها طبق سفارش

امارسایت:فانتاکروم

12688
امروزفانتاکرومامروزفانتاکروم24
دیروزفانتاکرومدیروزفانتاکروم22
هفتههفته127
امارکلامارکل12688